Author: Kim

Vi kallar inn til forsinka Årsmøte i Jølster Treningssenter SA 06.06 Kl 20.00 i Jølster Treningssenter sine lokaler   SAKSLISTE:  Årsmelding og rekneskap 2022 Budsjett / status resultat pr mai 2023 Informasjon bygg og kontrakt Pris presentert av eigedoms selskap for å ruste lokaler for framtida Rullestol tilpasning ...

Da er juletilbodet lagt ut og du er velkommen til å drive med individuell trening i jula. Hugs at vi ikkje har gruppetimar grunna restriksjonar frå regjeringa. Vi tar smittevern på alvor og desinfiserar vårt utstyr slik at det skal vere trygt for deg og...