Fysio Sør

[qode_elements_holder number_of_columns=»two_columns»][qode_elements_holder_item vertical_alignment=»middle» advanced_animations=»no» item_padding=»0 50px 0 0″ item_padding_600_768=»0 0 40px 0″ item_padding_480_600=»0 0 40px 0″ item_padding_480=»0 0 40px 0″]

Fysioterapi

Fysioterapeut Kristine Løvlie er privatpraktiserande fysioterapeut ved Fysio Sør. Ho er tilgjengelig for medlemmer og ikkje-medlemmer av treningssenteret på Jølster treningssenter.

 

Fysioterapeutar behandlar eit bredt spekter av pasientar, og tek imot pasientar med akutte eller langvarige muskel og skjelettlidingar/ skadar. I behandling kombinerer vi ofte manuell behandling, råd/veiledning og en aktiv rehabilitering med treningsøvingar, for å skape varig betring.

 

Vi har og eit stort førebyggjande fokus og treffer mange som ikkje er sjuk eller skada. Fysioterapi kan i tillegg til å være et behandlande organ, og hjelpe den utrente til å komme i gang med hensiktsmessig trening, eller mosjonisten/idrettsutøvaren til å optimalisere sin fysiske kapasitet ut frå deira mål.

 

Vi tilbyr følgjande:

  • Undersøking og diagnostisering
  • Aktiv rehabilitering med øvingar og sjølvstendiggjering
  • Manuell behandling, leddmobilisering, sirkulasjonsfremming
  • Djupmassasje og triggerpunktbehandling
  • Skadeførebyggjande treningsprogram

 

Ta gjerne kontakt for ein grundig førstegangsundersøkelse.

 

Eg garanterer at du får time raskt, og at vi bruker tid for å sikre god kvalitet på behandling og oppfølging.

[/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item vertical_alignment=»middle» advanced_animations=»no» item_padding_1024_1280=»12px 32px 0 12px» item_padding_768_1024=»0px 0px 0 0px» item_padding_600_768=»0px 0px 0 0px» item_padding_480_600=»0px 0px 0 0px» item_padding_480=»0px 0px 0 0px»]
[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
kristinelovlie
Kristine Løvlie
Fysioterapeut

Prisar

Fysikalsk undersøking (inntil 60 min) 700 kr
Fysikalsk behandling (30-45 min) 550 kr

 

(Rabatt dersom du er medlem av Jølster Treningssenter)

 

Ta kontakt på telefon, sms eller e-post for å bestille time:

 

(+47) 99596846

kristinefysioterapi@gmail.com