Nyhende

Vi har fått på ein ny instruktør i tillegg til dei flinke vi har! Ho heiter Merete Sandal, 25 år gammal,tilflyttar til Jølster og jobbar på Vassenden skule. Ho vil ha sirkeltrening kvar onsdag 19.00-20.00,vi har kalla den styrketrening,men vil du finne ut kva den inneheld so møt...

Nyheit! Anette og Tor Kristian startar opp med Basistrening for 5-7 klasse! Vi vil ha øvingar som fremmar koordinasjon, styrke og smidighet. Det blir litt leik, litt sirkeltrening og litt bruk av buldrevegg. Dette er trening som passar for alle og vil bli spesielt tilrettelagt for...

Vi har fått ein del forespørslar om sommarferietilbod,difor legg vi det ut i dag,litt tidlegare enn planlagt ;) Tren frå i dag 13/6 til 31/8 for kun 399,-💪💪 https://jolster.ibooking.no/index.php?page=signup&tilbud=227 ...

Da er juletilbodet lagt ut og du er velkommen til å drive med individuell trening i jula. Hugs at vi ikkje har gruppetimar grunna restriksjonar frå regjeringa. Vi tar smittevern på alvor og desinfiserar vårt utstyr slik at det skal vere trygt for deg og...

Etter ynskje utvidar vi åpningstida med ein halv time om morgonen,til kl 0400. Gjeldande frå 22.09.21...

Lavterskel-trening startar opp att med Kristine Løvlie som instruktør,måndagar 15,00-15,45. Oppstart 6/9! Velkomne gamle og nye brukarar!...

Vi set pris på at pandemien er på retur,og tilbyr eit ekstra langt ferieabb. denne sommaren! Innmelding frå i dag 4. juni og tren til 31. august for kun 399,- https://jolstertreningssenter.no/innmelding/...

FRISKLIVSTILBOD: Frisklivstilbodet er ei helsefremjande og førebyggande kommunal helseteneste. Målgruppa er dei med sjukdom eller auka risiko for sjukdom, og som treng støtte til å endre levevanar og meistre helseutfordringar.  Ta kontakt med frisklivskoordinator: 47688025 dersom du lurar på om du er i målgruppa, eller vil søke...

Kjære medlemar av Jølster Treningssenter! På bakgrunn av dei nye nasjonale retningslinjene vil det fra torsdag 25 mars kun vere tilgang til treningssenteret for dei som er busatt i kommunen. Dagspass og mnd kort er fjerna fra nettsida vår. Det blir ellers ingen endring i treningstilbodet,...