Nyhende

Vi set pris på at pandemien er på retur,og tilbyr eit ekstra langt ferieabb. denne sommaren! Innmelding frå i dag 4. juni og tren til 31. august for kun 399,- https://jolstertreningssenter.no/innmelding/...

FRISKLIVSTILBOD: Frisklivstilbodet er ei helsefremjande og førebyggande kommunal helseteneste. Målgruppa er dei med sjukdom eller auka risiko for sjukdom, og som treng støtte til å endre levevanar og meistre helseutfordringar.  Ta kontakt med frisklivskoordinator: 47688025 dersom du lurar på om du er i målgruppa, eller vil søke...

Kjære medlemar av Jølster Treningssenter! På bakgrunn av dei nye nasjonale retningslinjene vil det fra torsdag 25 mars kun vere tilgang til treningssenteret for dei som er busatt i kommunen. Dagspass og mnd kort er fjerna fra nettsida vår. Det blir ellers ingen endring i treningstilbodet,...

På grunn av høg smitte rundt oss må vi avlyse gruppetimar framover.  Vi må dessverre avlyse gruppetimane framover grunna mykje smitte i vårt område. Føl med på vår heimeside og FB side for å halde deg oppdatert. Vi krysser fingrane for at det roar seg raskt ned...

Kjære medlemar,vi har hatt stor auke i kostnader pga covid19,ekstra vasking og desinfisering og materiell som går med til dette. Styret har derfor vedteke ein prisauke,for første gong sidan senteret opna i 2013. Vi legg på beskjedne kr 20,- pr mnd på alle langtidsabb.,drop-inn og...

I morgon 20. januar kan vi opne opp igjen for saltimar etter ein samtale med kommuneoverlegen.  Sjølv om vi opnar opp igjen for saltimar, oppmodar vi folk om å lese gjennom smitteværnsreglane våre under og følgje dei. Føl med på vår timeplan og book treningstimen no: https://jolstertreningssenter.no/timeplan/ SMITTEVERN...

Som eit ekstra smitteværntiltak har vi kjøpt inn ein Fogger som desinfiserer utstyret og kontaktflater. Dette gjer vi regelmessig samtidig med dei andre smitteværntiltaka på senteret. Det er ei miljøvennlig og ufarlig væske som kan brukast sjølv om det er folk i lokalet.   [video width="720" height="1280"...

Kjære medlemar av Jølster Treningssenter! Vi ønskjer å minne alle våre medlemar om smittevernstiltaka våre. Smittefaren aukar rundt oss, så det er no viktigare enn nokon gong at vi tek dette på alvor. Vi ynskjer å halde dørene opne framover, men det vil krevje ein innsats frå...